MEB Personelinin Doktora ve Yüksek Lisans Yapanların Sayısı!

 MEB Personelinin Doktora ve Yüksek Lisans Yapanların Sayısı!

Mili Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporunda 1.027.885 personelin eğitim seviyelerinin dağılımını bir tablo halinde gösterdi. Tabloya göre 842.200 ile lisans mezunları zirvede.

MEB Personelinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

 Eğitim Düzeyi Mevcut   Yüzdesi (%)
 Doktora  1.743  0,17
 Yüksek Lisans  98.518  9,58
 Lisans  842.200  81,94
 Ön Lisans  28.652  2,79
 Enstitü  9.073  0,88
 Lise  29.213  2,84
 Ortaokul  13.425  1,31
 İlkokul  5.041  0,49
 Toplam  1.027.885  100

*Tabloda, Personel Genel Müdürlüğü 10.01.2020 tarihinde alınmış olan veriler kullanılmıştır.

Verilerde MEB personelinin eğitim düzeylerine göre dağılımı personel sayıları ile birlikte gösterilmiştir. 1.027.885 personel içerisinde en çok
yüzdeye sahip olunan eğitim düzeyinin %81,94 ile “lisans” ve sonrasında %9,58 ile “yüksek lisans” olduğu görülmektedir.

MEB geçtiğimiz günlerde yayımladığı yönetmelik değişikliğinde Doktora ve Yüksek Lisans yapanlara ek hizmet puanı verileceğini de açıklamıştı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın