Öğretmenlere Artırımlı Hizmet Puanı Müjdesi

 Öğretmenlere Artırımlı Hizmet Puanı Müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı.

Özelikle öğretmenlerin hizmet puanı hesaplaması ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Zorunlu Olan Görev Yerinde Çalışana Arttırımlı Hizmet Puanı

Buna göre;

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın