Yeni Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler Nelerdir?

 Yeni Atanan Öğretmenlerden İstenen Belgeler Nelerdir?

18.03.2020 Tarihinde Atanan Sözleşmeli Öğretmenlere Dair Duyuru Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yayımlandı.

Yeni Atanan öğretmenler hangi belgeleri atandıkları kuruma götüreceğini merak ediyor. İşte Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün Yayımladı.

İşte O Duyuru:

”18/03/2020 tarihinde ilimiz ve ilçelerimizde bulunan eğitim-öğretim kurumlarına sözleşmeli
öğretmen olarak atananların; atandıkları ilçelere aşağıda belirtilen evraklarla birlikte şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir.

5. Kimlik Fotokopisi.

6. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf (6 adet)

7. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı.

8. Askerlik durum belgesi

9. Mal bildirim formu

10. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

11. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

12. Sağlık durumu yönünden Öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden (devlet veya özel) alınacak olan sağlık kurulu raporu.

13. Askerde olan öğretmenlerin görev yeri belgesi alarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile birlikte muhtemel terhis tarihini belirterek belgelerinin gönderilmesi. Terhis sonrası atandığı ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek göreve başlaması sağlanacaktır.

NOT : Herhangi bir değişiklik olması durumunda Müdürlüğümüz Web sitesinde gerekli duyuru yapılacaktır. ”

Duyuruya Gitmek İçin Tıklayınız

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın